kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2018 tekst jednolity
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017

Wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia przy stawce godzinowej

Pracownik zatrudniony od 10 lipca 2017 r. otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 11 zł za godzinę. W lipcu br. przepracował 16 dni, za które przysługiwało mu 1.408 zł. Jak należało ustalić mu wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia?

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia, które w 2017 r. wynosi 2.000 zł. Problematykę uzupełniania wynagrodzenia do wysokości minimalnej reguluje art. 7 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847). Stanowi on, że jeżeli w danym miesiącu wynagrodzenie było niższe od minimalnego z powodu terminu wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkładu czasu pracy, pracownikowi przysługuje wyrównanie.

Pracownikom wynagradzanym na podstawie godzinowych stawek wyrównanie wypłaca się za każdą godzinę pracy. Wyrównanie stanowi różnicę między wysokością wynagrodzenia godzinowego, wynikającą z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadającą do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu w ramach pełnego wymiaru czasu pracy, a wysokością wynagrodzenia pracownika w danym miesiącu przeliczoną na godzinę pracy.

Sytuacja przedstawiona w pytaniu nie została wskazana w art. 7 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jako rodząca obowiązek wyrównania do minimalnego wynagrodzenia. Nie zmienia to faktu, że pracownik ma ustawowo zagwarantowane wynagrodzenie co najmniej na poziomie minimalnym. Dlatego w podanych okolicznościach pracodawca powinien uzupełnić wynagrodzenie pracownika w taki sposób, aby wynosiło ono co najmniej tyle, ile stawka minimalna.

Przykład

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w podstawowej organizacji od poniedziałku do piątku po 8 godzin na dobę jest wynagradzany stawką 11 złotych na godzinę.

Jego umowa o pracę została nawiązana 10 lipca br. i ze względu na zatrudnienie w trakcie miesiąca przepracował on w tym miesiącu tylko 16 dni (128 godz.). Wymiar czasu pracy obowiązujący w lipcu br. wyniósł zaś 168 godz. (21 dni). Za tę pracę przysługiwało pracownikowi wynagrodzenie w kwocie 1.408 zł, zgodnie z wyliczeniem:

   16 dni × 8 godz. × 11 zł = 1.408 zł.

Ze względu na to, że płaca ta nie gwarantuje poziomu minimalnego, pracodawca miał obowiązek wypłacić wyrównanie do wynagrodzenia w wysokości 115,20 zł, zgodnie z wyliczeniem:

   2.000 zł : 168 godz. = 11,90 zł;

   11,90 zł - 11 zł = 0,90 zł;

   0,90 zł × 128 godz. = 115,20 zł.

Łączne wynagrodzenie z wyrównaniem za 16 dni pracy w lipcu br. powinno wynieść 1.523,20 zł, tj. 1.408 zł + 115,20 zł.

www.KodeksPracy.pl - Wynagrodzenia i inne świadczenia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60