kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2024 tekst jednolity
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (978) z dnia 1.03.2018

Odszkodowanie dla byłego pracownika za nieterminowe wydanie świadectwa pracy

Rok temu zwolniliśmy pracownika, ale przez niedopatrzenie wydaliśmy świadectwo pracy z opóźnieniem. Pracownik nie zgłaszał wówczas żadnych uwag, natomiast teraz zażądał od firmy wypłaty odszkodowania za nieterminowe wydanie świadectwa. Twierdzi, że przez to nie otrzymał korzystnej oferty pracy. Czy po tak długim czasie od rozwiązania umowy o pracę mamy obowiązek wypłaty odszkodowania?

Roszczenie o wypłatę odszkodowania z tytułu niewydania w terminie lub wydania błędnego świadectwa pracy przedawnia się z upływem 3 lat od dnia wymagalności tego roszczenia (którym jest dzień upływu terminu na wydanie świadectwa lub dzień wydania błędnego świadectwa). W sytuacji przedstawionej w pytaniu pracownik ma więc jeszcze czas na zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie, należy jednak rozpatrzyć, czy istnieją podstawy do jego wypłacenia.

Zgodnie z art. 99 K.p., pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Warunkiem dochodzenia odszkodowania z art. 99 K.p. jest wystąpienie (łącznie) trzech przesłanek, którymi są:

 • niewydanie przez pracodawcę świadectwa pracy, wydanie go z naruszeniem terminu lub wydanie świadectwa o błędnej treści,
   
 • poniesienie przez pracownika szkody majątkowej polegającej na utracie wynagrodzenia, które mógłby otrzymać, gdyby podjął pracę po otrzymaniu prawidłowego świadectwa pracy lub na utracie świadczeń przewidzianych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.), m.in. zasiłku dla bezrobotnych,
   
 • wystąpienie związku przyczynowo-skutkowego między niewydaniem w terminie świadectwa pracy lub wydaniem błędnego świadectwa a powstaniem szkody po stronie byłego pracownika.

Obowiązek udowodnienia, że z powodu niewydania świadectwa pracy w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy pracownik poniósł szkodę oraz że pomiędzy tymi faktami istnieje związek, spoczywa na pracowniku. Przy czym prawo do odszkodowania z art. 99 K.p. należy się tylko takiemu pracownikowi, który wykazał się aktywnością w szukaniu pracy. 

Pogląd ten potwierdza orzecznictwo Sądu Najwyższego, w tym wyrok SN z 10 listopada 1978 r., sygn. akt I PRN 107/78 (mimo upływu lat, zachował on aktualność), w którym orzeczono, iż:

"W świetle art. 99 § 2 K.p. odszkodowanie z powodu niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy przysługuje pracownikowi tylko wówczas, gdy nie mógł uzyskać z tego powodu nowej pracy pomimo podejmowanych w tym kierunku starań, co sam powinien udowodnić. (...)" W uzasadnieniu tego wyroku SN wyjaśnił, że "(...) jeśli pracownik w ogóle nie starał się o nową pracę, należy uznać, że strata powstała na skutek tej bierności nie pozostaje w związku przyczynowym z niewydaniem świadectwa pracy. (...)"

Odszkodowanie z tytułu niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni (art. 99 § 2 K.p.). Wysokość odszkodowania ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Należy podkreślić, że odszkodowanie, jakiego może dochodzić pracownik na podstawie art. 99 K.p., dotyczy tylko nieuzyskanych w związku z pozostawaniem bez pracy zarobków (zasiłku dla bezrobotnego).

W konsekwencji pracownik, który podjął zatrudnienie (uzyskał zasiłek), pomimo że świadectwo pracy było niewłaściwe lub wydane z opóźnieniem, nie ma prawa do odszkodowania.

wykrzyknik Były pracownik może dochodzić naprawienia szkody spowodowanej niewydaniem w terminie lub wydaniem błędnego świadectwa pracy - innej niż utrata zarobku z powodu pozostawania bez pracy - na ogólnych zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego.

Jak wskazał Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 13 października 2004 r. (sygn. akt II PK 36/04):

"(...) Przepis ten (art. 99 § 1 K.p. - przyp. red.) dotyczy tylko jednej sytuacji - gdy szkoda wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku wydania świadectwa pracy polega na utracie zarobków. (...) Szkoda spowodowana wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy nie musi jednak wynikać z braku możności znalezienia przez pracownika pracy. Może polegać także np. na odmowie przyznania mu świadczeń z zabezpieczenia społecznego. Za te inne szkody, w braku szczególnej podstawy prawnej, pracodawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Taką ogólną podstawę odpowiedzialności w stosunkach pracy stanowi art. 471 K.c. w związku z art. 300 K.p. (...)."


Podsumowując:

Były pracownik mógł zgłosić roszczenie o odszkodowanie za nieterminowe wydanie świadectwa, jednak powinien udowodnić fakt podejmowania przez niego starań o podjęcie zatrudnienia oraz wystąpienie związku pomiędzy niemożnością podjęcia zatrudnienia a opóźnieniem w wydaniu świadectwa. Pracodawca może nie zgodzić się z argumentacją pracownika i odmówić wypłaty odszkodowania. W takim przypadku sprawę może rozstrzygnąć sąd pracy.

www.KodeksPracy.pl - Wynagrodzenia i inne świadczenia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.