kodeks pracy, prawo pracy, kodeks pracy 2024 tekst jednolity
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (1016) z dnia 20.03.2019

Forma i termin wypłaty wynagrodzenia za dany miesiąc

1) W informacji o warunkach zatrudnienia (nie posiadamy regulaminu pracy) podany jest ostatni dzień miesiąca jako termin wypłaty wynagrodzenia za pracę. W rzeczywistości wypłata ma miejsce później, około 20 następnego miesiąca, z uwagi na to, że dopiero w tym terminie można ostatecznie ustalić prawo do premii przysługującej pracownikom. Czy taki przedłużony termin wypłaty jest dopuszczalny?

Nie. Sytuacja przedstawiona w pytaniu jest zdecydowanie nieprawidłowa. Pracodawca, wypłacając wynagrodzenie za pracę za dany miesiąc, musi przestrzegać przepisów ustawowych wyznaczających granice czasowe terminu wypłaty wynagrodzeń miesięcznych. Jak stanowi art. 85 § 1 K.p., wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Termin ten, a także miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia określa się w regulaminie pracy, chyba że pracownicy są objęci układem zbiorowym pracy. Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy i nie jest objęty układem zbiorowym pracy, zamieszcza wzmiankę o miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia w informacji o warunkach zatrudnienia wydawanej na podstawie art. 29 § 3 K.p.

W przypadku wypłaty wynagrodzenia za pracę przysługującego za dany miesiąc, pracodawca ma pewną swobodę w wyznaczeniu terminu jego wypłaty. Jeżeli wynagrodzenie jest płatne raz w miesiącu, jest on zobowiązany wypłacić je z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Jeżeli dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.

Miesięczne premie (zakładamy, że o taką premię chodzi w pytaniu) czy dodatki należy zaliczyć do wynagrodzenia za dany miesiąc, dlatego też termin wypłaty tych składników musi się mieścić w granicach do 10. dnia następnego miesiąca po miesiącu, za który przysługują.

Jedynie w przypadku składników wynagrodzenia przysługujących pracownikowi za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, wypłaca się je z dołu, w terminach określonych w przepisach prawa pracy (dotyczy to np. premii kwartalnych czy rocznych).

W przedstawionej sytuacji pracodawca prawidłowo określił termin wypłaty wynagrodzenia w informacji o warunkach zatrudnienia. Przyjęta w firmie praktyka wypłaty wynagrodzeń za dany miesiąc (do 20 dnia następnego miesiąca) jest jednak rażąco niezgodna z przepisami prawa pracy. Fakt, że opóźnienie w wypłacie podyktowane jest koniecznością ustalenia wysokości jednego ze składników płacowych, nie ma tu znaczenia. 

Należy przypomnieć, że nieterminowa wypłata wynagrodzenia za pracę może zostać uznana za ciężkie naruszenie przez pracodawcę jego podstawowych obowiązków wobec pracownika (patrz: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2008 r., sygn. akt III UK 57/08). Jest również wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, który może w takiej sytuacji żądać od pracodawcy odsetek za zwłokę.


2) Zatrudniliśmy pracownika, który nie dysponuje kontem bankowym. Czy w świetle ostatnich zmian przepisów możemy nakazać mu założenie takiego konta?

Nie. Pracodawca nie może nakazać zatrudnianej przez siebie osobie, tak jak i pozostałym pracownikom, założenia konta bankowego celem przelewania wynagrodzeń.

Generalne zasady wypłacania wynagrodzeń pracowniczych określają przepisy Kodeksu pracy. W art. 86 § 3 K.p. przywołany akt prawny stwierdza, że wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Wniosek taki może być złożony w formie papierowej lub elektronicznej.

Zauważmy, że zgodnie z art. 221 § 2 pkt 3 K.p., pracodawca może zażądać od pracownika numeru rachunku bankowego tylko wówczas, jeśli ten ostatni nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Powyższe oznacza, że w sytuacji, gdy osoba, o której mowa w pytaniu, złoży wspomniany wniosek, pracodawca musi go zaakceptować i nie może jej nakazać założenia konta bankowego. Wniosek ten musi być zaakceptowany nawet wówczas, gdyby pracownik ten był jedynym w firmie, któremu wynagrodzenia wypłacane będą do rąk własnych. Fakt, że może być to utrudnieniem dla zatrudniającego, nie ma tu żadnego znaczenia.

Wzór wniosku pracownika o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych:

Jan Kowalski
Samodzielny referent 
w/m
Gdańsk, 1 marca 2019 r.
"Geo-Projekt" Sp. z o.o.
ul. Portowa 2
87-123 Gdańsk

W związku z zawartą ze mną w dniu dzisiejszym umową o pracę informuję, że zgodnie z art. 86 § 3 Kodeksu pracy, wnoszę o wypłacanie wynagrodzenia do rąk własnych.
Jan Kowalski

Co ważne, w czasie trwającego stosunku pracy pracownik może zmieniać dyspozycje dotyczące oczekiwanej formy przekazywania jego wynagrodzenia - i to wielokrotnie. Kodeks pracy nie wprowadza tu bowiem żadnych ograniczeń.

www.KodeksPracy.pl - Wynagrodzenia i inne świadczenia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
UMOWA O PRACĘ - druk, przykład. Wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę.

GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.